Udendørsoplevelser

Mange kulturinstitutioner råder over relativt store arealer. Disse arealer skal udnyttes bedre, er meldingen fra flere kulturinstitutioner. De skal nytænkes og inddrages i den samlede oplevelse.

©Rasmus Hjortshoej

Det kan betyde, at kulturinstitutionerne skal tænke mere i indtjening pr. m2, som man gør i detailhandelssektoren. Dette vil være en ny måde at tænke på, og det vil med stor sikkerhed afstedkomme en bølge af nye idéer og tiltag. For mange kulturinstitutioner har det været en positiv oplevelse pludseligt at være nødsaget til at se på bygninger og udearealer gennem nye briller under covid-19.

 

Covid-19 har åbnet mange kulturinstitutioners øjne for muligheden for at udnytte både udendørs- og indendørsarealer, der er blevet anvendt til spredning af gæster og udvikling af nye formater og arrangementer. Der er således blevet afholdt koncerter udendørs, og en enkelt attraktion satte borde og stole op udendørs, hvilket betød, at gæsterne blev spredt ud på et stort område, og samtidig fik de et incitament til at blive lidt længere på en naturlig og hyggelig måde. 44% af danskerne siger, at udendørs kulturoplevelser er vigtige for dem som tryghedsskabende element. Derudover angiver omkring to ud af tre internationale kulturgæster, at de foretrækker udendørs- fremfor indendørskulturoplevelser.

 

Nogle steder har man arbejdet med at skabe nye indendørsversioner af eksisterende udendørsarrangementer – og omvendt. Der er også blevet arbejdet med at give interesserede mulighed for at deltage på distancen i fysiske arrangementer via livestreaming. Et fysisk arrangement får med andre ord tilsat en digital dimension, og her kan ligge interessante og hidtil ukendte muligheder for nytænkning hele året rundt. Nogle kulturinstitutioner har desuden nytænkt butikker og spisesteder i forhold til både størrelse, placering, antal og produktsortiment i forhold til flowet af gæster under covid-19.

Øget og varieret arealudnyttelse vil med stor sandsynlighed også betyde nytænkning af åbningstider.

Udenfor har vi sat borde op over hele området

 

Direktør, attraktion

Vi bliver bedt om at gøre tingene ekstremt hurtigt lige nu. Og det er ikke normalt for vores branche

 

Kommunikationschef, museum

How to?

1.

Udnyt nye arealer til at skabe helt nye oplevelser – oplevelsesperspektivet.

2.

Udnyt nye arealer til at skabe trygge oplevelser – crowd management-perspektivet.

3.

Sammentænk indendørs- og udendørsarealer. En oplevelse kan sagtens starte indendørs og slutte udendørs.

4.

Sørg for at have ”reservearealer” i tilfælde af skærpede restriktioner. Det handler om fleksibilitet og om ikke at skulle afvise gæster.

5.

Samarbejd med andre – f.eks. kulturinstitutioner – om at bruge helt nye rum. Det kunne være naturen.

6.

Vær opmærksom på, at arbejdet med nye målgrupper, nye udstillinger, nye typer events mv. er en oplagt mulighed for at sætte nye arealer i spil.

7.

Se på de fysiske rammer med friske øjne. Mange kulturinstitutioner har mange kvadratmeter at gøre godt med.

8.

Overvej butikkens placering og størrelse – f.eks. i forhold til områder, hvor gæster i perioder potentielt står stille i en kø.