Crowd management

Crowd management er blevet et vigtigt område, som mange kulturinstitutioner skal forholde sig meget mere til og bruge ressourcer på. Dette ikke mindst hos de kulturinstitutioner, der i perioder pludselig har måttet håndtere et uvant antal gæster, samtidig med at alle krav og retningslinjer skulle overholdes.

Det generelle billede er, at både gæster og kulturinstitutioner har håndteret situationen godt. Gæsteinterview foretaget i september viser, at 90% er uenige i, at de var bekymrede inden besøget, mens hele 97% følte sig trygge under deres besøg. Derudover var 84% af gæsterne i sommeren 2020 enige i, at kulturinstitutionerne gjorde, hvad de kunne for at mindske smitterisikoen.

 

Gæsterne har været medspillere i forhold til krav og retningslinjer, og kulturinstitutionerne har generelt skabt gode og ordnede forhold under besøget i forhold til flow og mulige kødannelser. Flere repræsentanter for kulturinstitutioner fortæller, at de er overbeviste om, at kvaliteten af oplevelsen i mange tilfælde er øget gennem intelligent crowd management og social distancing. Der var således færre mennesker i de enkelte udstillingslokaler, de blev ledt ad samme vej, og dermed gik de ikke i vejen for hinanden. Hertil kom et højt niveau af hensyntagen hos den enkelte gæst. Der var med andre ord mindre risiko for, at gæsterne har påvirket hinandens oplevelser negativt.

Måske vil nogle gæster få en bedre oplevelse i og med, at der er færre gæster og de holder afstand og går ikke i vejen for hinanden

 

Direktør, museum

De krav og retningslinjer, der skal overholdes, har ofte stillet krav til kreativiteten. Det har medført, at der skabes nye oplevelsesruter gennem kulturinstitutionerne, og nye arealer er inddraget til forskellige gæsterettede formål. Der tegner sig et klart billede af, at kulturinstitutionerne har lært nyt i forhold til crowd management, og at denne læring vil blive anvendt positivt i fremover. Et af de emner, der fylder meget, når det handler om crowd management, er de forskellige holdninger til, og oplevelser i forhold til, om det er en god idé at arbejde med reservering eller forudbestilling af billetter og time slots. Der er ingen tvivl om, at dette emne bør belyses mere fremadrettet.

How to?

Vi måtte lukke nogle aktiviteter ned, der ikke kunne styres, f.eks. hvor ting skulle røres

Direktør, museum

Vi har signaleret, at det var business as usual. Her har det ikke været Coronaen, der har været i centrum

 

Direktør, attraktion

Der har været en rigtig god stemning

Kommerciel chef, museum

1.

Vær opmærksom på, at crowd management og tidsbestemte billetter har skabt bedre oplevelser for mange gæster. Er social distancing i nogle situationer vejen til bedre oplevelser?

2.

Skab pop-up omvisninger, der naturligvis formidler, men samtidig fordeler gæsterne hensigtsmæssigt.

3.

Se crowd management som en vej til bedre arealudnyttelse. Kan der skabes nye ruter gennem bygninger og udearealer og koblet sammen med nye events?

4.

Overvej om advanced ticketing er vejen frem for den enkelte kulturinstitution. Mange kulturinstitutioner har arbejdet med dette område i forhold til et crowd management perspektiv.

5.

Overvej om nye åbningstider er et interessant alternativ i perioder med mange gæster.

6.

Skab helt nye ruter i forbindelse med initiativer, der traditionelt set ikke hører til kerneopgaverne. Skal deltagerne i f.eks. et foredragsarrangement ledes af samme ruter, som de gæster, der skal se en udstilling?

Ud i naturen

JazzDanmark ledte i sommeren 2020 efter to orkestre eller solister, der skulle være med til at afprøve et nyt koncertformat tilpasset forsamlingsforbuddet. Koncerterne skulle foregå udendørs i Aarhus, Svendborg og Helsingør.

Konceptet hedder ”Unlock Music Concert Walks” og grundtanken er, at små grupper af tilskuere med guide bevæger sig rundt i det fri. Undervejs oplever de 4-5 forskellige jazzkoncerter.

Læs mere her.

 © Eric Long/Smithsonian Institution

© jazzdanmark.dk

Fingrene væk

Mange museer har skabt spændende udstillinger og læringsmuligheder baseret på gæsternes aktive deltagelse gennem berøringer. Det kan f.eks. være i form af at røre interaktive skærme, trykke på knapper og flytte rundt på objekter. Mange af disse og lignende interessante aktiviteter er taget ud af udstillingerne og museerne ser derfor nu bl.a. på engangspenne til interaktive skærme og forskellige former for coatings, som igen kan gøre det trygt at bruge de interaktive skærme igen.

Læs mere her.

CASES