Markedsføring

Det står temmelig klart, at tiden er moden i forhold til en professionalisering og optimering af kulturinstitutionernes markedsføring. Det gælder især i forhold til den digitale markedsføring over for mindre og specialiserede målgrupper.

©moesgaardmuseum.dk

Det handler om at udnytte muligheden for at udvikle målrettede tilbud og budskaber til små målgrupper, forstå deres behov, ønsker, holdninger og interesser – og ud fra dette skabe relevant markedsføring. Succes i forhold til fremtidens markedsføring er afhængig af data og viden. Det betyder, at der i fremtiden skal arbejdes intenst med at skabe et solidt data- og vidensgrundlag. Dette er naturligvis en langsigtet opgave, men samtidig ligger der også en mere kortsigtet opgave i at få en datadrevet forståelse af udviklingen. F.eks. hvorfor mange jyske kulturinstitutioner i sommeren 2020 havde mange nye gæster fra Sjælland. Hvorfor kom de, og hvad syntes de om oplevelsen? Der skal med andre ord følges op på de nye målgrupper, som har materialiseret sig i sommeren 2020. De har gennem deres adfærd vist deres interesse.

 

Når markedsføringen skal nytænkes er det vigtigt at udvise både mod og kreativitet.  Det er vigtigt at arbejde målrettet med at kunne dokumentere effekter, så man kan anvende de virkemidler, der har størst effekt på antallet af besøgende og deres tilfredshed. Dette er også relevant i forhold til tiltrækning og fastholdelse af sponsorer. Det er ligeledes vigtigt at vidensdele. Covid-19 har fået mange kulturinstitutioner til, for alvor, at se vigtigheden i at nytænke markedsføringen, men der mangler overskud og vilje til at dele erfaringerne fra en mærkelig sæson. Organisationen af Danske Museer eller destinationsselskaberne kan eventuelt spille centrale roller i indsamling og systematisering af data til videndeling. 

Det er værd at lægge mærke til de tiltag, som danskerne siger, de sætter pris på i forbindelse med fremtidige kulturoplevelser. Disse tiltag kan med fordel indarbejdes i markedsføringen.

55% 44% 30% 28% 14% 11% 9% 8% 0% 25% 50% 75% 100% Sikring af, at tiltag ift. Coronavirus overholdes, herunder afstand, hygiejne mv. Udendørs kulturoplevelser Oplevelser med få deltagere fx rundvisninger med maks. 10 personer, etc. Nye særudstillinger, events og lignende Pakketilbud der inkluderer flere kulturoplevelser Flere aktiviteter til børn og familier At oplevelsen forlænges via digitale tiltag og muligheder, efter man har forladt stedet Digitale oplevelsestilbud, så jeg kan opleve koncerten eller kunsten hjemmefra Hvilke tiltag ville du sætte pris på ifm. fremtidige kulturoplevelser? (top 8 svar blandt danskere)

How to?

1.

Smid traditionerne – og stoltheden – overbord, når det handler om nye samarbejder, nye kanaler og nye typer af budskaber.

2.

Udnyt nye tiltag – f.eks. events – til at nytænke markedsføringen. Der er måske tale om helt nye og ukendte målgrupper.

3.

Mål for markedsføringen virker. Der er dog brug for måling af markedsføringen og at data omsættes til indsigter og handling.

4.

Betragt hvert element i kunderejsen som en markedsføringsmulighed – og mersalgsmulighed ikke mindst.

5.

Spring ud af rammerne og mød gæsterne uden for kulturinstitutionens fire vægge – ikke blot digitalt.

6.

Skab ny markedsføring til de nye målgrupper, som kom på besøg i 2020.

7.

Udnyt de digitale markedsføringsmuligheder professionelt. Kampen om forbrugernes opmærksomhed er knivskarp.

8.

Udvikl målrettet markedsføring af typiske indendørsbaserede kulturinstitutioner som relevante oplevelser om sommeren.

Fremtiden handler om målrettet content, skræddersyede små målgrupper

Direktør, museum

Øget eksponering giver flere medlemmer

Direktør, museum

Vi skruede op for markedsføringen - ved ikke om det virkede. Håber, vi er nået ud til nye mennesker, der måske kommer igen

 

Kommunikationschef, attraktion