Nye målgrupper

Kulturinstitutionerne har i løbet af sommeren 2020 budt nye grupper af danske gæster velkommen. Danskerne har holdt sommerferie hjemme, og mange har benyttet sig af muligheden for at besøge en eller flere kulturinstitutioner.

 

Det skyldes ikke mindst, ifølge flere kulturinstitutioner, at der i danskernes sommerferie var dårligt vejr, hvilket ofte betegnes som ”museumsvejr”. Der er ret bred enighed om, at vejret har spillet en større rolle end de halverede billetpriser.

Der har generelt været et stort fald i antallet af udenlandske gæster. De begyndte så småt at vende tilbage sidst på sommeren, men slet ikke i samme antal, som normalt. Nogle kulturinstitutioner mistede mere end 70% af deres gæster. Det har betydet, at flere kulturinstitutioner er begyndt at se på at tiltrække nye målgrupper.

I Jylland siger flere kulturinstitutioner, at de har haft besøg af et stort antal gæster fra Sjælland, og i København har der været mange jyske gæster. Der dog en udbredt forventning om, at billedet med mange danske gæster vil ændre sig, når det bliver muligt at rejse nogenlunde frit igen. Der er til gengæld ingen tvivl om, at oplevelsen med de nye målgrupper har givet kulturinstitutionerne en ny og selvvalgt opgave. De vil lære af sommeren 2020 i forhold til bearbejdelse af nye målgrupper – ikke mindst dem, som spillede en stor rolle hen over sommeren.

Jeg tror, at mange af de nye gæster kommer tilbage, da de har haft en god oplevelse

 

Direktør, attraktion

Der skal tænkes nyt! Der skal tænkes i nye oplevelser i forhold til kundegruppen - det gælder både nye markeds-føringstiltag og nye forståelser af målgruppebegrebet. Danskerne har vist, at de har en interesse i at besøge kulturinstitutioner, og denne mulighed skal udnyttes. For at kunne udnytte denne mulighed kræves viden om og indsigt i de nye potentielle målgrupper, og denne viden synes ikke at være til stede. Det identificeres af flere kulturinstitutioner som en væsentlig udfordring fremadrettet.

For kulturinstitutionerne vil det være særdeles interessant at udnytte erfaringerne fra 2020 til en bred indsats for at fortælle danskerne om de mange spændende tilbud, som de generelt byder på. Dette kan ske i det første og det sidste led af den samlede kunderejse, henholdsvis planlægning og deling. Her er det vigtigt at erkende, at de to led hænger tæt sammen – både set fra institutionens side og fra kundens side.

How to?

1.

Opsæt systemer til dataindsamling omkring gæsterne, så du ved, hvem jeres gæster er – f.eks. via bookingsystemer eller løbende brugerundersøgelser.

2.

Skab relationer til nærområdet – f.eks. ved at stille arealer og lokaler til rådighed for lokale events. Dette kan blive vigtigt, hvis potentielle gæster fremover rejser i mindre grad.

3.

Arbejd med flere scenarier for de fremtidige målgrupper – kommer de udenlandske gæster igen, er danskerne virkelig interesserede i danske kulturinstitutioner, eller var 2020 en enlig svale?

4.

Find snævre interessebaserede målgrupper, som kan bearbejdes digitalt.

5.

Oprethold og uddyb dialogen med de gæster – ofte internationale – som ikke kommer i dag. De må ikke glemme os.

6.

Sæt fokus på kulturturisterne på nærmarkederne og skab målrettede produkter – f.eks. indeholdende overnatning, bespisning og besøg på flere kulturinstitutioner.

7.

Arbejd sammen med målgrupperne – nye som gamle – for at skabe online content.

8.

Vær opmærksom på, at nye former for anvendelse af eksisterende fysiske rammer typisk åbner op for bearbejdning af nye målgrupper.

9.

Glem ikke de nye målgrupper, som har været på besøg i 2020. Danskerne er generelt tilfredse med de kulturoplevelser, de har fået i 2020. Det er et godt udgangspunkt for udvikling.

Vi skal kigge efter nye gæster... Og Jylland er i fokus

 

Kommunikationschef, museum

...så snart solen skinner, rejser de [danskerne] sydpå!

Direktør, museum

Det med at lære folk, at de kan komme ind for 45 kr. - det er noget skidt. Det kommer til at tage flere år at lære folk, at det koster 90 kr.

 

Direktør, attraktion

CASE

"Usynligt" teater på Sydfyn

”Under isen” er navnet på en usynlig teaterforestilling, som BaggårdTeatret i Svendborg, Øhavsmuseet, Faaborg Museum, Svanninge Bjerge, HCA Centret på SDU og Skovtrolden står bag. Der er tale om en lydteaterforestilling, som man kan lytte til, mens man går på den smukke Øhavssti med den fantastiske udsigt ud over Det Sydfynske Øhav.

”Vi tror derfor også, at lydteaterforestillingen vil inspirere et nyt publikum til at komme ind på Faaborg Museum; borgere og gæster udefra, som gennem forestillingen er blevet nysgerrige på kunstnerne og på, hvordan den kunst, der tales om i forestillingen, faktisk ser ud i virkeligheden,” siger Anne Højer Petersen, direktør for Faaborg Museum.

Læs mere her - BaggårdTeatret

Læs mere her - tv2fyn.dk

 © tv2fyn.dk