Nytænkning af kunderejsen

Covid-19 har betydet, at rigtig mange kulturinstitutioner har sat fokus på at nytænke hele eller dele af kunderejsen. Og dette er uanset om der er tale om udstillinger eller særlige events, der foregår på en kulturinstitution.

For det første har der været tale om en nødvendighed, da myndighederne har udstukket en række forskellige retningslinjer og anbefalinger. Disse retningslinjer er af den enkelte kulturinstitution blevet holdt op mod egne ressourcer, kapacitet, tryghed for gæster og medarbejdere, areal til rådighed og ønsker om kvalitetsformidling – og ud fra dette er der blevet tænkt nyt. Kreativitet er blevet et nøgleord. For det andet har gæsterne ikke overraskende haft et ønske om tryghed i oplevelsen af en kulturinstitution. 40% af de danskere, der ikke besøgte en kulturinstitution henover sommer, siger, at de ikke føler sig trygge ved indendørs kulturoplevelser så længe, at Corona-virussen spredes i landet.

Resultatet er, at hvert enkelt element i kunderejsen bør analyseres, bearbejdes og optimeres. Det gælder i forhold til blandt andet kommunikation før ankomst, billetkøb online og offline, kø-principper, flow og ensretninger, online oplevelser og selve formidlingen samt digitale produkter til forlængelse af oplevelsen. 

 

I forhold til formidlingen har flere kulturinstitutioner måttet skære dele af udstillinger og formidling væk fra oplevelsen. Det gælder i forbindelse med udstillinger, hvor gæsterne normalt rører ved objekter, interaktive skærme eller interagerer med hinanden. Anvendelsen af følesansen er blevet begrænset, hvilket har betydet øget fokus på at sætte de andre sanser i spil. Samtidig har kulturinstitutionerne skullet forholde sig til, at 68% af de danske kulturgæster lægger vægt på fysiske rammer, der giver mulighed for at holde afstand. Dette lægger naturligt op til nytænkning af den samlede kunderejse.

 

De ændrede forhold grundet covid-19 har fået mange kulturinstitutioner til at se på kunderejsen med nye øjne og de arbejder med at nytænke den. Desuden har de fået bevist, ikke mindst over for sig selv, at de kan tænke nyt i forhold til en lang række af kontaktpunkter på meget kort tid. Flere er overbeviste om, at erfaringerne med at nytænke kunderejsen rækker langt ud over covid-19 perioden. Institutionerne har vist, at de er både fleksible og omstillingsparate - måske mest over for sig selv.

PLAN-LÆGNING ANKOMST OPDAGELSE SIGNATUR-OPLEVELSE VEDLIGE-HOLDELSE AFSLUTNING DELING

1.

Analyser og optimer hvert enkelt element i kunderejsen – set fra både et oplevelsesperspektiv og et økonomisk perspektiv.

2.

Tænk nyt – helt nyt. Test nye idéer, og husk, at en kunderejse ikke er en statisk størrelse. Rammerne for kunderejsen kan ændre sig fra dag til dag.

3.

Skab nye kontaktpunkter – helt nye kunderejser – i forbindelse med nye tiltag som f.eks. forskellige typer af events, rundvisninger eller pop-up tiltag.

4.

Betragt ankomsten til en kulturinstitution som en del af kulturoplevelsen. Dette er ikke mindst vigtigt i forbindelse med kødannelser.

5.

Indarbejd tryghedsskabende elementer i alle dele af kunderejsen – også kommunikation før besøget.

6.

Få fysiske og digitale elementer til at spille sammen og til at udvide eller forlænge oplevelsen.

7.

Sæt ekstra fokus på andre sanser end føle- og synssansen.

8.

Brug myndighedernes retningslinjer som inspiration – ikke som spændetrøje.

9.

Arbejd med nudging.

Vi har brugt tid på at være til stede med det samme. Vi har talt meget med dem. Især om tryghed

 

Direktør, attraktion

Vi har måske lært noget om at lede folk rundt på nye måder - Corona eller ej

 

 

Kommunikationschef, museum

How to?

Baggrunden for samarbejdet mellem Museum Boijmans Van Beuningen og Rotterdam Ahoy er et ønske skabe en uforglemmelig oplevelse, som er skræddersyet til corona-situationen.

Læs mere her.

Hollandsk drive-thru udstiling

I Holland samarbejder Museum Boijmans Van Beuningen og konferencecentret Rotterdam Ahoy om at skabe en drive-through udstilling, hvor gæster har mulighed for at se mere end 50 værker fra museets samling. Gæsterne kører gennem udstilling i elbiler – og har man ikke sin egen elbil, kan man låne en.

artist is in.jfif
Drive-Thru-exhibition.-Credit-Aad-Hoogen

 © CBS New York

© Aad Hoogendoorn

Drive-by museum på Long Island

For den amerikanske kunstner Helen Murdock-Prep betød nedlukningen, at hun ikke længere kunne udstille på gallerier som hidtil. Hun stillede i stedet for sine værker op på græsplænen foran sit hus. Hun er overbevist om, at hun med sit initiativ gjorde en forskel for mange mennesker i en svær tid.

Læs mere her.

CASES